8 mei 2018
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 16 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Aanpak wachttijden: doe mee in een taskforce
 
Wachttijden in de ggz zijn nog steeds een groot probleem. In de zomer van 2017 zijn afspraken gemaakt om de wachttijden binnen één jaar terug te dringen tot binnen de Treeknormen, maar het is nu al duidelijk dat dat niet gaat lukken. De aanpak van wachttijden zal daarom geïntensiveerd worden. In het najaar 2017 zijn in acht regio’s regionale taskforces wachttijden gestart. Er vindt nu een uitbreiding plaats naar alle regio’s. MIND ondersteunt cliënt- en familievertegenwoordigers om aan deze taskforces deel te nemen.
 
Visidocument: Focus op gezondheid
 
'Zie de mens, niet het etiket.'
 
Het is een mens, die door psychische problemen uit balans is. Een mens met een eigen verhaal en betekenisverlening, eigen wensen en doelen. Een mens die samen met professionals en naasten toewerkt naar een betekenisvol leven. Dat is de rode draad door het visiedocument ‘Focus op gezondheid - zorg voor herstel’ loopt, waarin beschreven staat hoe goede zorg in de ggz eruit zou moeten zien. Zorg en begeleiding moeten volgens de visie gericht zijn op het herstel van cliënten en naasten, op een manier die bij hem of haar past.
 
Kennis- en participatiefestival 24 mei
Het festival is op 24 mei 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur in 1931 Congres-centrum te ’s Hertogenbosch, meer informatie en de aanmeldlink vind je hier.
 
Op 24 mei a.s. vindt het Kennis- en Participatiefestival plaats in Den Bosch. Tijdens dit festival laten regionale en lokale initiatieven zien hoe ze mensen met een psychische kwetsbaarheid helpen aan werk te komen of werk te behouden. Er worden maar liefst 27 workshops gehouden waarin methodieken, goede voorbeelden en wetenschappelijke onderbouwingen gepresenteerd worden.
Je kunt ter plaatse ook in gesprek gaan met mededeelnemers van UWV, gemeente, werkgevers, werkzoekenden, ggz-instellingen en uit de opvang.
 
 
Oproep: wat hebben leerlingen met een beperking of aandoening nodig om naar school te gaan?
 
 
 
Een school moet toegankelijk zijn. Het lesmateriaal ook. Er moet zorg en ondersteuning zijn. En goed leerlingenvervoer. Deze vrij algemene randvoorwaarden willen we aanscherpen met leerlingen en ouders die hier dagelijks mee te maken hebben. 
Zit je op school of volg je een opleiding én heb je een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening? Of ben je ouder van een schoolgaand kind met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening? Meld je aan voor een van onze (eenmalige) focusgroepgesprekken
 
Oproep voor deelname aan dialogen in instellingen
 
Onlangs hebben we vanuit MIND een serie dialogen georganiseerd in een instelling voor langdurige zorg. Centraal in deze dialogen stond: het samen zoeken naar de beste zorg en aandacht die aansluit bij mogelijkheden van bewoners, familie en professionals.
Het onderwerp was: ‘Wat is voor jou een mooi moment in de instelling?’ De 11 deelnemers vertelden hun wensen en behoeften aan elkaar en bespraken welke stappen ze daarbij zelf kunnen zetten. En bij welke ze hulp nodig hebben van anderen. Wil je ook zo'n dialoog organiseren?
 
Website subsidieprogramma 'Voor elkaar' gelanceerd
 
 
 
In 2018 verandert er het één en ander voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De vouchers worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats komen vanaf 2019 projectsubsidies die aangevraagd kunnen worden bij ZonMw. Op de website Voor Elkaar! vind je alle informatie hierover en over hoe patiënten- en gehandicaptenorganisaties mee kunnen denken over het programma kader en projectsubsidies (volgens het gestelde kader VWS). Verder is er een link te vinden naar een enquête. Deze enquête is een eerste inventarisatie naar de wensen en behoeften van diverse patiënten- en gehandicaptenorganisaties om het programmakader verder vorm te geven. 
 
Spotlightbijeenkomst 8 juni
 
 
 
Krijg je voor het eerst te maken met een syndroom, aandoening of ziekte bij jezelf of in je familie, dan staat je leven op zijn kop. Ineens verandert er veel. Er komen nieuwe zorgen en uitdagingen bij, voor jezelf én voor je naasten. Vanzelfsprekendheden zijn niet meer vanzelfsprekend en (levens)plannen moeten soms gewijzigd worden. In deze spotlightbijeenkomst krijg je tips en tools om hiermee om te gaan.
Meer activiteiten bekijken? De agenda van MIND Landelijk Platform vind je hier.
 
REGIE IN DE REGIO
 
Presentatie rapport IPW over de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven
 
 
Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft in opdracht van MIND een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven. Deze initiatieven, werkzaam in het sociaal domein, moeten elk jaar weer worstelen voor hun voortbestaan. Om een duurzame financiële basis te garanderen is het van belang de waarden beter over te brengen op financiers en andere stakeholders. Het rapport "De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven, om te vertellen, uit te drukken en te ervaren" biedt 3 methoden om die waarde duidelijk te maken. Met een KBA-Tool kan ieder initiatief zelf Kosten- en Batenposten en een Return-On-Investment (ROI)- berekening maken.
 
Mogelijkheden voor subsidie bij diverse fondsen
 
 
Diverse fondsen bieden interessante mogelijkheden voor subsidie voor regionale cliënten- en familieorganisaties. We lichten er een paar uit. Let op: de deadlines zijn al deze maand. 
Lees verder
 
Schakelteam zoekt instrumenten die werken 
 
 
Zijn er tools, handreikingen of instrumenten in jouw organisatie die goed helpen bij de aanpak voor personen met verward gedrag en die interessant zijn om breder te verspreiden? Stuur deze dan door naar info@schakelteam.nl. Het Schakelteam zorg er dan voor dat ze op de website www.schakelteam.nl komen en in de nieuwsbrief terechtkomen.
 
Consortium destigmatisering en sociale inclusie gestart
 
 
Op 20 april jl. werd het kennisconsortium destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het kennisconsortium gaat op landelijke schaal een infrastructuur bieden voor kennisontwikkeling en –verspreiding over de thema’s destigmatisering en sociale inclusie van mensen met psychische aandoeningen. Het kennisconsortium is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos en een samenwerking met Samen Sterk Zonder Stigma. Inmiddels zijn al ruim 30 organisaties aangesloten bij het kennisconsortium, zoals cliëntenorganisaties, kenniscentra, GGZ-instellingen, UWV en VNG. Meer informatie vind je hier.
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een relatie van ons bent. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
Lid worden van ons ggz-panel? Van harte welkom, cliënten én naasten! Kijk hier voor meer informatie en hoe je je aan kunt melden.
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400