5 april 2018
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie, 16 lidorganisaties, 35 regionale organisaties, 25 familieraden en 25 cliëntenraden werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Vertrek directeur-bestuurder Ronald Gorter 
 
Vandaag maakte de Raad van Toezicht van MIND bekend dat directeur-bestuurder Ronald Gorter met ingang van juni MIND gaat verlaten.
Ronald is sinds 2000 directeur van het Fonds Psychische Gezondheid en sinds 2016 samen met Marjan ter Avest directeur van MIND. Hij vormde het Fonds om van klein vermogensfonds naar een organisatie voor fondsenwerving en publieksvoorlichting over psychische problematiek. In 2011 werd daar de telefonische hulpverlening van Stichting Korrelatie aan toegevoegd. Het Fonds en Korrelatie vormen samen met het Landelijk Platform GGZ sinds 2016 MIND. 
 
MIND en NPO: #trueselfie-weken van start op 9 april
 
 
 
MIND maakt de komende tijd samen met de jongerenplatforms NPO 3, 3FM en FunX tijdens de #trueselfie-weken psychische problemen bij jongeren bespreekbaar. MIND Korrelatie verzorgt opvang na diverse tv-programma’s, is betrokken bij radio-items en denkt mee over de communicatie rond deze problematiek. 
Van 9 april tot en met 16 mei wordt in diverse tv-programma’s op NPO 3 aandacht besteed aan jongeren die te maken hebben met psychische problemen. Op 3FM en online verschijnen van 9 tot en met 15 april artikelen en interviews die in samenwerking met MIND en ervaringsdeskundigen tot stand zijn gekomen.
 
 
Vervolg voor project 'WegWijs' in 2018
In 2016 hebben Stichting Borderline en Stichting Zelfbeschadiging 17 websites van aanbieders van specialistische zorg bij angst, depressie, eetproblemen en persoonlijkheidsproblematiek beoordeeld op (o.a.) toegankelijkheid van de informatie op de site. Dit heeft 17 adviezen opgeleverd, een rapport 'kwaliteit van websites'  en een handreiking met de belangrijkste adviezen over hoe zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg hun websites beter kunnen inrichten.
 
In WegWijs 2.0, het vervolgproject in 2018, zullen de resultaten uit het eerdere traject verder uitgediept worden en zal bekeken worden of de adviezen goed zijn ontvangen, of ze doorgevoerd zijn en wat het effect daarvan is. Ook zullen er meer organisaties in aanmerking kunnen komen voor een advies over hun website.
 
Ook jouw website laten 'scannen'?
Is de website van jouw instelling (op het gebied van specialistische zorg, zoals hiernaast omschreven) nog niet beoordeeld en zou je wel advies willen over hoe je je site (of de pagina's van jouw afdeling) toegankelijker kunt maken voor cliënten? Aan de orde komt o.a.: 'welke informatie is nu echt interessant voor cliënten?’, ‘Wat voor soort informatie moet een website bieden als het gaat om stoornissen en de behandeling ervan?’ en ‘Waar moet die informatie staan? (wat is logisch, gemakkelijk vindbaar etc.)
 
Meer weten over het project WegWijs?
Neem contact op met de Stichting Zelfbeschadiging, Marloes Martens: (023) 5310015 of m.martens@rescon.nl.
 
 

 
 
Het Nationale Zorgnummer in 'Heel Holland Zorgt'
 
In maart zond SBS6 het programma Heel Holland Zorgt uit. Hierin was een korte informatiefilm opgenomen van het Nationale Zorgnummer. 
Het Nationale Zorgnummer is een initiatief van MIND, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). Mensen met vragen over zorg of hulpverlening of problemen met zorgverzekeraars of gemeenten kunnen via dit nummer verder worden geholpen. De signalen die via het Nationale Zorgnummer binnenkomen (ook via de website www.nationalezorgnummer.nl) worden gebruikt door de patiëntenkoepels om aandacht te vragen bij overheden voor dringende zorgkwesties.
 
 
Subsidie-oproepen ZonMw
 
 
 
Subsidieoproepen rondom verward gedrag
Voor betere hulp aan mensen met verward gedrag staan er verschillende subsidieoproepen online:
Vanaf 3 april staan de reguliere subsidieoproepen voor regionale praktijkprojecten en vervoer online (deadline 15 mei, 14.00 uur). 
 
 
 
Oproep onderzoek naar psychische klachten en werk
 
 
 
De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar ervaringen van mensen met psychische problemen in relatie tot werk. Men is op zoek naar mensen met een psychische aandoening die (vertrouwelijk en uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden) willen praten met de onderzoekers over hun ervaringen. 
 
 
 
REGIE IN DE REGIO
 
Filmpjes Stichting Naast over verslaving
 
Eind 2016 stelde Regie in de Regio geld beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan versterking van cliënten- en familieparticipatie in de regio. Dit geld kan besteed worden aan bijvoorbeeld training, voorlichtingsmateriaal, bijeenkomsten en signalering van knelpunten en kansen. De Stichting Naast (die de activiteiten van de LSOVD, de Landelijke Stichting voor Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden, heeft voortgezet) maakte een aantal informatieve filmpjes.
 
 
Bijeenkomst Regie in de Regio & Zorg Verandert
 
 
Op vrijdag 13 april vindt van 13.30 tot 17.00 uur in Terneuzen in Wijkcentrum de Triangel (Korte Kerkstraat 26) een bijeenkomst plaats met als titel 'Verder met herstel en zelfregie op Zeeuws-Vlaanderen'. Het doel is om vanuit cliënten- en familieperspectief aan te geven wat er de komende jaren nodig is om te zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid echt mee kunnen doen aan (en in) de samenleving in Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Geïnteresseerd?
Meld je aan bij petra.vanburen@wijzijnmind.nl 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een relatie van ons bent. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400