29 maart 2021
MIND Platform (voluit Landelijk Platform Psychische Gezondheid) is dé koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland. 
 
Inspectie bevestigt alarmerende situatie jeugd-ggz 
 
“De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zorgen over de toename van mentale problemen onder kinderen en jongeren. Bestaande knelpunten in (de toegang tot) de jeugd-ggz zijn onder invloed van de coronacrisis vergroot en verscherpt. Door de coronacrisis en de beperkende maatregelen is de zorgvraag van jeugdigen met psychische problemen in omvang en ernst gestegen.” Dit publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op 15 maart in haar factsheet naar aanleiding van recente bezoeken aan diverse instellingen die jeugd-ggz verlenen. Lees verder
 
Terugblik Talkshow Deltaplan Mentale Gezondheid
 
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vond op 12 maart de talkshow Deltaplan Mentale Gezondheid in De Balie plaats. Op verzoek van MIND en De Argumentenfabriek ging Aldith Hunkar in gesprek met politici, werkgevers, belangrijke spelers in de onderwijssector en de zorg en ervaringsdeskundigen. Alle aanwezigen waren het erover eens: iedereen kan en moet bijdragen aan een mentaal gezondere samenleving.
Bekijk hier de terugblik en uitzending van de talkshow.
Oproep: heb jij ideeën om Nederland mentaal gezonder te maken?
Iedereen kan op zijn eigen terrein een steentje bijdragen aan een mentaal gezonde samenleving. We vragen de Rijksoverheid, gemeenten, onderwijs, werkgevers, ondernemers, banken, verzekeraars, woningcorporaties, de zorg, sportbonden en -clubs en iedereen die zich geroepen voelt, om met concrete plannen en ideeën te komen om Nederland mentaal gezond te maken. Lees verder
 
Deel van zorg tijdens lockdown weer weggevallen
 
Bij de helft van de door MIND ondervraagde cliënten is de psychische zorg tijdens de huidige lockdown achteruit gegaan. Dit varieert van afspraken die zijn omgezet naar beeldbellen en afspraken die zijn afgezegd tot zorg die geheel is stopgezet. Juist nu cliënten meer behoefte hebben aan zorg en steun, valt deze voor een deel van hen weg. Dit blijkt uit ons recente onderzoek naar de impact van corona(maatregelen) onder het ggz-panel.
 
Nieuwsbrief Wet langdurige zorg (Wlz) 
 
Vanaf 2021 hebben ggz-cliënten toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De toegang geldt voor mensen met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uurs zorg in de nabijheid. In het afgelopen jaar heeft MIND twee nieuwsbrieven uitgebracht over de ggz in de Wlz. Toen zaten we nog in de voorbereidingsfase. Inmiddels is voor veel ggz-cliënten Wlz-zorg een feit. Andere cliënten hebben al wel een aanvraag voor de Wlz ingediend, maar wachten nog op een besluit daarover. In deze nieuwsbrief geven we een overzicht van de stand van zaken. Voor meer informatie verwijzen we ook naar de nieuwsbrief over Wlz-ggz die het ministerie van VWS op 24 maart heeft uitgebracht. Lees verder
 
ARQ Centrum '45 zet ggz-appwijzer in patiëntportaal
 
Medio januari lanceerden MIND en branchevereniging De Nederlandse GGZ de website www.ggzappwijzer.nl. Op deze website kunnen patiënten en behandelaren zien hoe apps voor een betere psychische gezondheid scoren op betrouwbaarheid, veiligheid en gebruikersvriendelijkheid. ARQ Centrum’45 wilde deze informatie nog beter ontsluiten voor haar patiënten en integreerde de appwijzer in haar patiëntportaal Quli. Per 10 maart 2021 is de ggz-appwijzer binnen Quli met één klik toegankelijk voor iedere ARQ Centrum'45-patiënt. Lees verder
 
Zorg + Welzijn Award 2021: stemmen kan nu!
 
Wie maakt aantoonbaar het verschil in het ingewikkelde sociaal domein? De Zorg+Welzijn Award 2021 gaat naar de persoon die de grootste impact veroorzaakt in het sociaal domein! Na de juryvergadering van dinsdag 2 maart heeft de jury drie kanshebbers genomineerd voor de Zorg+Welzijn Award 2021. Op de website stellen ze zich voor. Lees verder
Denise Bosma (35) is één van de drie genomineerden voor de Zorg+Welzijn Award 2021. Ze runt sinds elf jaar het Praktijkhuis van Ixta Noa in Enschede. Daar kunnen mensen met sociale en psychische kwetsbaarheid terecht voor een luisterend oor van een opgeleide ervaringsdeskundige. Bosma weet zelf hoe belangrijk dit kan zijn.
Lees hier het verhaal van Denise
 
Sterk door werk: hoe voorkom je als werkgever uitval?
 
Werkgevers hebben wel degelijk invloed op het wel of niet uitvallen van medewerkers door psychische klachten. Dat blijkt uit recent onderzoek van studenten Anne Achten en Suzanne van Hees en MIND. Hoe? Door medewerkers te steunen en welzijn door aanpassingen op en aan het werk te realiseren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een uitvraag onder het panel van MIND.
 
 
Save the date: MIND Last Man Standing op 3 juli
 
MIND Last Man Standing@home is een uniek evenement waarbij je – tegelijk met honderden anderen, verspreid door het hele land - létterlijk gaat staan voor psychische gezondheid. Via een livestream met o.a. BN’ers, muziek en interviews zijn we online met elkaar verbonden, dus staan we tóch een beetje samen. Het doel is zoveel mogelijk geld ophalen om psychische problemen bij jongeren te voorkomen en hen die er last van hebben te ondersteunen. Dat is nu harder nodig dan ooit! Wil je doneren of meedoen? Dan kan: www.lastmanstanding.nl
 
Rechten en plichten rondom hulpverleningsdossier jeugd
 
Vanuit het programma Zorg voor de Jeugd ís een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein. Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan. Daarom is er nu deze uitgebreide wegwijzer gemaakt.
Lees verder
 
Bereid je goed voor op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
 
Bij MIND komen steeds meer vragen binnen over de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die 1 juli ingaat. Deze wet stelt eisen aan het besturen van verenigingen en stichtingen. Het gaat bijvoorbeeld om verantwoordelijk financieel beheer, aansprakelijkheid, voorkomen van belangenverstrengeling en stemrecht. MIND verwijst voor deze vragen naar PGOsupport, via deze link. Via PGOsupport kunnen cliëntenorganisaties met korting gebruik maken van wbtr.nl  Daar vind je een online stappenplan, een online werkboek en een juridische helpdesk.
 
Perspectiefsessie 14 april 'Diversiteit en ervaringsdeskundigheid; waarom en waartoe'?
 
9.30 - 11.00 uur. Met medewerking van Marjo Boer en Beverley Rose van de Ver. van Ervaringsdeskundigen.
Ervaringsdeskundigheid kent een diversiteit aan achtergronden. Gemeenschappelijk is dat veel ervaringsdeskundigen ervaring hebben met sociale buitensluiting door het doormaken van ontwrichtende ervaringen, maar ook de drive hebben om de eigen regie op het leven weer op te willen pakken.
Op 26 april vindt de volgende Perspectiefsessie plaats. Het onderwerp is dan 'Versterking inbreng ervaringskennis bij regionale beleidsontwikkeling'.
Informatie over deze sessie is ook te vinden op deze pagina: https://mindplatform.nl/dossiers/themas/perspectiefsessies-voorjaar-en-zomer-2021
 
World Bipolar Day 30 maart
 
Elk jaar op 30 maart is het World Bipolar Day. Deze dag valt samen met de geboortedag van Vincent van Gogh.
Dit jaar pakken KenBiS, plusminus en Ups en Downs groots uit met een World Bipolar Day Talkshow met als thema ‘Kunst en cultuur in Nederland en België’. De talkshow wordt gepresenteerd door Linda Jeekel. Zij gaat allereerst in gesprek met emeritus hoogleraar Willem Nolen, die recent onderzoek heeft gedaan naar Vincent van Gogh. Vervolgens vinden er gesprekken plaats met leden van plusminus en Ups en Downs over Bloggen en Vloggen, Dichten en Schrijven en Beeldende Kunst.
Via onderstaande link WBD-2021-POSTER.pdf (plusminus.nl) is het programma te bekijken. Via de livestream op https://outoftheboxtv.nl/livestream/ kan de talkshow van 15.00-17.00 uur gevolgd worden. ’s Avonds van 19.30-21.30 wordt de uitzending herhaald.
 
Lancering Quickscan Welzijn
 
De Quickscan Welzijn voor ggz-mantelzorgondersteuning is vernieuwd! Graag willen we dat met zoveel mogelijk welzijnsorganisaties vieren op maandag 19 april van 15.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze lancering vertellen wij vanuit Labyrint-In Perspectief meer over de Quickscan Welzijn en hoe je deze tool kunt gebruiken om het aanbod voor ggz-mantelzorgers uit te breiden. Ook laten wij een aantal organisaties aan het woord die zich op een inspirerende manier inzetten op het gebied van ggz-mantelzorgondersteuning. Het volledige programma volgt nog, maar je kunt je alvast aanmelden via deze link. Meer info: Sandra Vermeulen, info@labyrint-in-perspectief.nl  
 
In het kort...
  • NVA AutismeWeek 27 maart t/m 4 april. Het programma en alle activiteiten vind je hier. Wereld Autisme Dag is vrijdag 2 april. Overal op de wereld wordt op deze dag aandacht gevraagd voor autisme. 
  • 6 april: gratis webinar om kennis te maken met de zorgstandaard Psychotrauma. Meer informatie 
  • ZonMw en Health-Holland hebben deze call ‘Citizen Science’ opengesteld. MIND was betrokken bij het opstellen van de onderliggende Kennsiagenda. Bijzonder is dat patiëntenverenigingen ook in kunnen dienen!! Op 1 april vindt er een informatiebijeenkomst plaats. Meer informatie
  • Labyrint-In Perspectief is op zoek naar een bestuurslid communicatie en sociale media. https://labyrint-in-perspectief.nl/wij-zoeken-bestuurslid-communicatie-en-social-media/
  • Labyrint Young organiseert zaterdag 10 april een online evenement voor jongvolwassenen (18–35 jaar) die een naaste hebben met psychische problematiek of een verslaving. Meer informatie en aanmelden 
  • Labyrint-In Perspectief heeft in samenwerking met MIND een vragenlijst ontwikkeld in het kader van project ‘KOPP/KOV aan ZET’, een project voor jongvolwassen KOPP/KOV. Meer info en vragenlijst: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/kopp 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je bij ons geregistreerd staat als samenwerkings-partner en/of geïnteresseerd bent in of belang hebt bij activiteiten/nieuws van MIND Landelijk Platform Psychische GezondheidMocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden door op deze link te klikken of op de link ‘Afmelden’ onderaan deze nieuwsbrief. Tips voor de redactie? Mail naar communicatie@wijzijnmind.nl 
 
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort (033) 303 2400